Máy khoan

Sản phẩm cập nhật hàng ngày
Sắp xếp: View:
Máy khoan từ KBN Mã-6600RE (Ø 60mm)

Máy khoan từ KBN Mã-6600RE (Ø 60mm)

Liên hệ

 906 Lượt xem

Máy khoan từ KBN Mã-6350 (Ø 35mm)

Máy khoan từ KBN Mã-6350 (Ø 35mm)

Liên hệ

 844 Lượt xem

Máy khoan từ KBN Mã-6900RE (Ø 90mm)

Máy khoan từ KBN Mã-6900RE (Ø 90mm)

Liên hệ

 684 Lượt xem

Máy khoan từ KBN Mã-6023 (Ø 23mm)

Máy khoan từ KBN Mã-6023 (Ø 23mm)

Liên hệ

 656 Lượt xem

-%
Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE

2,480,000 đ

~ 2,680,000 đ

 500 Lượt xem

-%
Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 REA

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 REA

2,970,000 đ

~ 3,500,000 đ

 828 Lượt xem

-%
Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE

1,447,000 đ

~ 1,856,000 đ

 2218 Lượt xem

-%
Máy khoan Bosch GBM 10 RE

Máy khoan Bosch GBM 10 RE

860,000 đ

~ 1,100,000 đ

 1597 Lượt xem

-%
Máy khoan Makita HP1230 400W 12mm

Máy khoan Makita HP1230 400W 12mm

1,557,000 đ

~ 1,690,000 đ

 2276 Lượt xem

-%
Máy khoan bê tông Makita HR4030C 1100W 40mm

Máy khoan bê tông Makita HR4030C 1100W 40mm

12,147,000 đ

~ 12,622,000 đ

 2039 Lượt xem

-%
Máy khoan đa năng Makita HR2600 800W 26mm

Máy khoan đa năng Makita HR2600 800W 26mm

2,880,000 đ

~ 3,143,000 đ

 2094 Lượt xem

-%
Máy khoan đa năng Makita HR2601 800W 26mm

Máy khoan đa năng Makita HR2601 800W 26mm

3,280,000 đ

~ 4,113,000 đ

 2135 Lượt xem

-%
Máy khoan đa năng Makita HR2611F (800W) 26mm

Máy khoan đa năng Makita HR2611F (800W) 26mm

3,070,000 đ

~ 3,650,000 đ

 2140 Lượt xem

-%
Máy khoan Bosch  Professional GBM 32-4

Máy khoan Bosch Professional GBM 32-4

15,800,000 đ

~ 17,500,000 đ

 175 Lượt xem

Máy khoan KD 600

Máy khoan KD 600

Liên hệ

 172 Lượt xem

MÁY KHOAN NGANG ĐA ĐẦU TỰ ĐỘNG

MÁY KHOAN NGANG ĐA ĐẦU TỰ ĐỘNG

Liên hệ

 152 Lượt xem

-%
Máy khoan búa Keyang DMV-13K Hàn Quốc  1993455

Máy khoan búa Keyang DMV-13K Hàn Quốc 1993455

1,199,000 đ

~ 1,499,000 đ

 196 Lượt xem

-%
Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D165

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D165

2,200,000 đ

~ 3,000,000 đ

 328 Lượt xem

Máy khoan từ KBN Mã-6600RE (Ø 60mm)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ KBN Mã-6350 (Ø 35mm)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ KBN Mã-6900RE (Ø 90mm)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ KBN Mã-6023 (Ø 23mm)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,480,000 đ

~ 2,680,000 đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 REA
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,970,000 đ

~ 3,500,000 đ

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,447,000 đ

~ 1,856,000 đ

Máy khoan Bosch GBM 10 RE
Máy khoan Bosch GBM 10 RE

 1597 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

860,000 đ

~ 1,100,000 đ

Máy khoan Makita HP1230 400W 12mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,557,000 đ

~ 1,690,000 đ

Máy khoan bê tông Makita HR4030C 1100W 40mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

12,147,000 đ

~ 12,622,000 đ

Máy khoan đa năng Makita HR2600 800W 26mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,880,000 đ

~ 3,143,000 đ

Máy khoan đa năng Makita HR2601 800W 26mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,280,000 đ

~ 4,113,000 đ

Máy khoan đa năng Makita HR2611F (800W) 26mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,070,000 đ

~ 3,650,000 đ

Máy khoan Bosch  Professional GBM 32-4
 0 Nhu cầu từ khách hàng

15,800,000 đ

~ 17,500,000 đ

Máy khoan KD 600
Máy khoan KD 600

 172 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan bàn Tiến đạt (Loại 0.8m - 1/2HP - 2 Puly )
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,150,000 đ

Máy khoan bàn Tiến đạt (Loại 1m - 1/2HP - 2 Puly )
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,880,000 đ

MÁY KHOAN NGANG ĐA ĐẦU TỰ ĐỘNG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan búa Keyang DMV-13K Hàn Quốc  1993455
 2 Nhu cầu từ khách hàng

1,199,000 đ

~ 1,499,000 đ

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D165
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,200,000 đ

~ 3,000,000 đ