Mũi khoan gạch đá

Sản phẩm cập nhật hàng ngày
Sắp xếp: View:
Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ

Liên hệ

 5647 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø40x400x520 Bosch 2608685877

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø40x400x520 Bosch 2608685877

1,180,000 đ

~ 1,320,000 đ

 345 Lượt xem

Mũi khoan đá- Mũi me dấu cộng

Mũi khoan đá- Mũi me dấu cộng

Liên hệ

 7580 Lượt xem

-%
Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

35,000 đ

~ 43,000 đ

 426 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

435,000 đ

~ 490,000 đ

 361 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862

420,000 đ

~ 520,000 đ

 376 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø16x200x340 Bosch 2608685860

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø16x200x340 Bosch 2608685860

335,000 đ

~ 440,000 đ

 373 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876

875,000 đ

~ 980,000 đ

 346 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874

670,000 đ

~ 750,000 đ

 320 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø30x200x320 Bosch 2608685872

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø30x200x320 Bosch 2608685872

620,000 đ

~ 850,000 đ

 339 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø28x200x320 Bosch 2608685870

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø28x200x320 Bosch 2608685870

570,000 đ

~ 690,000 đ

 359 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø25x200x320 Bosch 2608685868

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø25x200x320 Bosch 2608685868

515,000 đ

~ 580,000 đ

 329 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866

475,000 đ

~ 540,000 đ

 370 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø14x100x160 Bosch 2608831197

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø14x100x160 Bosch 2608831197

63,000 đ

~ 75,000 đ

 455 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø10x100x160 Bosch 2608831184

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø10x100x160 Bosch 2608831184

37,000 đ

~ 43,000 đ

 419 Lượt xem

-%
Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

32,000 đ

~ 37,000 đ

 400 Lượt xem

-%
Bộ mũi khoan đa năng Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608680798

Bộ mũi khoan đa năng Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608680798

155,000 đ

~ 162,000 đ

 417 Lượt xem

-%
Bộ 3 mũi khoan tường Impact Ø5,6,8 Bosch 2608590127

Bộ 3 mũi khoan tường Impact Ø5,6,8 Bosch 2608590127

29,000 đ

~ 32,000 đ

 999 Lượt xem

-%
Bộ 5 mũi khoan Impact Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608590090

Bộ 5 mũi khoan Impact Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608590090

60,000 đ

~ 64,000 đ

 467 Lượt xem

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø40x400x520 Bosch 2608685877
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,180,000 đ

~ 1,320,000 đ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu cộng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795
 0 Nhu cầu từ khách hàng

35,000 đ

~ 43,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864
 0 Nhu cầu từ khách hàng

435,000 đ

~ 490,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862
 0 Nhu cầu từ khách hàng

420,000 đ

~ 520,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø16x200x340 Bosch 2608685860
 0 Nhu cầu từ khách hàng

335,000 đ

~ 440,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876
 0 Nhu cầu từ khách hàng

875,000 đ

~ 980,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874
 0 Nhu cầu từ khách hàng

670,000 đ

~ 750,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø30x200x320 Bosch 2608685872
 0 Nhu cầu từ khách hàng

620,000 đ

~ 850,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø28x200x320 Bosch 2608685870
 0 Nhu cầu từ khách hàng

570,000 đ

~ 690,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø25x200x320 Bosch 2608685868
 0 Nhu cầu từ khách hàng

515,000 đ

~ 580,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866
 0 Nhu cầu từ khách hàng

475,000 đ

~ 540,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø14x100x160 Bosch 2608831197
 0 Nhu cầu từ khách hàng

63,000 đ

~ 75,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø10x100x160 Bosch 2608831184
 0 Nhu cầu từ khách hàng

37,000 đ

~ 43,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178
 0 Nhu cầu từ khách hàng

32,000 đ

~ 37,000 đ

Bộ mũi khoan đa năng Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608680798
 0 Nhu cầu từ khách hàng

155,000 đ

~ 162,000 đ

Bộ 3 mũi khoan tường Impact Ø5,6,8 Bosch 2608590127
 0 Nhu cầu từ khách hàng

29,000 đ

~ 32,000 đ

Bộ 5 mũi khoan Impact Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608590090
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

~ 64,000 đ