Mũi đục

Sản phẩm cập nhật hàng ngày
Sắp xếp: View:
-%
Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

125,000 đ

~ 140,000 đ

 435 Lượt xem

-%
Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

125,000 đ

~ 140,000 đ

 401 Lượt xem

-%
Mũi đục nhọn lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684884

Mũi đục nhọn lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684884

72,000 đ

~ 84,000 đ

 386 Lượt xem

-%
Mũi đục dẹp lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684885

Mũi đục dẹp lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684885

60,000 đ

~ 70,000 đ

 402 Lượt xem

-%
Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111

540,000 đ

~ 600,000 đ

 398 Lượt xem

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi đục nhọn lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684884
 0 Nhu cầu từ khách hàng

72,000 đ

~ 84,000 đ

Mũi đục dẹp lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684885
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

~ 70,000 đ

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111
 0 Nhu cầu từ khách hàng

540,000 đ

~ 600,000 đ